Eötvös University panorama

FRAKTÁLNÖVEKEDÉS


Tudnivalók

Fenti tárgy órái 2016 tavaszán hétfõnként 14:45 !! -tõl lesznek megtartva a Fizikus épület 3.74 számú termében.

FONTOS!! A vizsga u.n. "komplex vizsga" formájában történik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy lesz egy irásbeli tudásfelmérés (zárthelyi) az elsõ negyedév után, valamint az órán való részvétel is beszámít a végsõ jegybe.

A szóbeli vizsga során mindenki kap egy tételt, amit én választok ki, ezt a tételt nagyjából fél óra alatt irásban kidolgozza, majd én az irományt átnézve, abba bele-belekérdezve fogom tudni megitélni a felkészültség mértékét.

Felmérõ dolgozat (60 perces), 2016 április xx, hétfő, d.u. 2:45 A feladatok amolyan "találóskérdés" szerû kis példácskák, és a megoldásukhoz mindenki használhatja a SAJÁT, az órán készített feljegyzéseit (jegyzetét). A megoldásokat késõbb ismertetem, valamint az adott jegyek a honlapon a felmérést követő, legkésõbb 10 napon belül megtalálhatóak lesznek.

Nem írt zárthelyit: 1 jegy levonás (pl. 4-es szintû szóbeli felelet 3-as végsõ jegyet eredményez.

Zárthelyi jegyének beszámítása: 1/3-os súllyal

Órán való aktivitás (kérdések, válaszok) jegy felfelé kerekitését eredményezheti.


Fontos további tudnivalók

Az elõadás alatt nem szabad enni-inni.

Az elõadás elõtt a mobiltelefonok kikapcsolandók!


Felmérő dolgozat

Eredmények


Tételsor

Itt érhető el. Kérem, hogy a vizsgára mindenki hozzon magával kinyomtatott tételjegyzéket!


A kurzushoz csatlakozó hasznos irodalom

Techniques of fractal geometry, Kenneth Falconer, Wiley, 1997 (matematikai tipusú, de fizikusnak is élvezhetõ olvasmány)

http://classes.yale.edu/Fractals/

Fractal growth phenomena, Tamas Vicsek, World Scientific, 1992 (alapvetõen erre épül a kurzus)

Fractal Growth Phenomena (full book)


Jegyzet

Az anyag döntő többsége itt megvan: Fractal growth phenomena cimû könyv (V.T). Könyvtárban van belõle.

Kimásoltam kicsinyitve a leglényegesebb részeket, ez a változat tőlem kölcsönkérhetõ másolás céljaira (kb 100-120 lap). Ha nem vagyok bent, a titkárnõ is kölcsönadja, aláirás fejében.


További anyagok

Magyar nyelvű, szövege gépelve írt, kézzel rajzol ábrákat is tartalmazó jegyzet itt.

A vetített fóliák (tehát ábra nélkül) megvannak ebben a fájlban.

Az ábrák nagy része ebben fájlban van meg.

Magyar nyelvű, kézzel írt, ábrákat is tartalmazó beszkennelt jegyzet itt.