Eötvös University panorama

BIOLÓGIAI RENDSZEREK STATISZTIKUS FIZIKÁJA


Tudnivalók

Fenti tárgy órái (első alkalom szept 12.) 2016 őszén hétfõnként 14:45 !! -tõl lesznek megtartva a Fizikus épület 3.74 számú termében.

Speciális biológiai előismeretek nem szükségesek

Fontos! VIZSGA: A vizsga u.n. "komplex vizsga" formájában történik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy lesz egy irásbeli tudásfelmérés (zárthelyi) az első negyedév után, valamint az órán való részvétel is beszámít a végső jegybe. Tehát, lehet nem járni, de aki nem tesz eleget a komplex vizsga elvárásai közül a fenti követelményeknek, az rosszabb jegyről indul a félév végi szóbeli vizsgán.

A szóbeli vizsga során mindenki kap egy tételt, amit én választok ki, ezt a tételt nagyjából fél óra alatt irásban kidolgozza, majd én az irományt átnézve, abba bele-belekérdezve fogom tudni megitélni a felkészültség mértékét.

ZH az oszi szünet után, (mindent lehet használni), hétfőn 2:45pm:

A feladatok amolyan "találóskérdés" szerű kis példácskák,

és a megoldásukhoz mindenki használhatja a jegyzetet. A megoldásokat később ismertetem, valamint az adott jegyek

a honlapon a felmérőt követő, legkésőbb 10 napon belül megtalálhatóak lesznek.

Nem írt zárthelyit: 1 jegy levonás (pl. 4-es szintû szóbeli felelet 3-as végsõ jegyet eredményez.

Zárthelyi jegyének beszámítása: 1/3-os súllyal

Hallgató nem járt (nem volt jelen minimum az órák 67%-án): 1 jegy levonás

Órán való aktivitás (kérdések, válaszok) jegy felfelé kerekitését eredményezheti.


Fontos további tudnivalók

Az elõadás alatt nem szabad enni-inni.

Az elõadás elõtt a mobiltelefonok kikapcsolandók!


Felmérő dolgozat

Eredmények


Tételsor

Itt érhető el. Kérem, hogy a vizsgára mindenki hozzon magával kinyomtatott tételjegyzéket!


A kurzushoz csatlakozó hasznos irodalom

A szűkebben vett anyag letölthető innen.


JEGYZET

Legjobb forrás az alábbi linken található !!

JEGYZET


További anyagok

A vetített fóliák megvannak ebben a fájlban.

Az ábrák nagy része ebben fájlban található.

Magyar nyelvű, kézzel írt, ábrákat is tartalmazó beszkennelt jegyzet itt.

Magyar nyelvű, részben gépelve írt, beszkennelt egyenleteket, ábrákat tartalmazó jegyzet itt.


Kutatás

A kurzus témái közül a kollektiv mozgás és a halózatok terén csoportomban aktiv kutatás folyik, ezért érdeklödés esetén ezekböl a témákból diplomamunka irható.